Izvēlne
Pirkumu grozs

Privātuma politika


PRIVĀTUMA POLITIKA

 

1.         Pamata noteikumi

1.1.   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SGM" (turpmāk – Sabiedrība) aizsargā un ievēro savu klientu privātumu, atbilstoši Sabiedrības personas datu aizsardzības noteikumiem (turpmāk - Privātuma politika) un normatīvajam regulējumam, kas attiecas uz personas datu aizsardzību, t.sk. ievērojot 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 

1.2.   Klienta personas datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SGM" (reģistrācijas nr.: 40003679748, adrese: Rīga, Daugavgrīvas iela 68A - 52, LV-1007, e-pasts: info@sgm.lv).

1.3.   Klients var jebkurā brīdi iebilst Privātuma politikas nosacījumiem, tas ir, nepiekrist viņa datu izmantošanai Privātuma politikā noteiktajā kārtībā, elektroniski nosūtot Sabiedrībai rakstveida paziņojumu. Jebkurā gadījumā, ja klients pilnībā vai tikai daļēji nepiekrītat Privātuma politikai, ieteicams klientam neizmantot Sabiedrības tīmekļa vietni www.discomania.lv un/vai mobilo lietotni un/vai Sabiedrības sociālo tīklu kontus. 

1.4.   Apmeklējot Sabiedrības interneta vietni www.discomania.lv, Sabiedrības klientam nepieciešams apstiprināt savu piekrišanu sīkdatņu izmantošanai.

1.5.   Sabiedrība vērš uzmanību, ka gadījumā, ja klients, izvēloties Sabiedrības pakalpojumus un produktus, kā arī veicot pasūtījumu, nesniedz nepieciešamos personas datus, pirkumu veikšana, pasūtījuma izpilde, dalība akcijās un konkursos var tikt ir ierobežota vai pat neiespējama.

 

2.         Sabiedrības klientu personas datu izmantošana

 

 

Sabiedrība apkopo šādus datus un veic šādas darbības:

 

Datu izmantošanas mērķis:

2.1. Klienta vārds, uzvārds, maksātāja adrese, piegādes adrese un kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, sociālo tīklu konts)

Saziņa ar klientu, tam pasūtot preci un ievadot savus datus, bet neveicot apmaksu.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc komunikācijas ar klientu pēdējās dienas.

Datus izmanto saziņai ar klientu, lai sniegtu nepieciešamās konsultācijas par jautājumiem, kas saitīti ar preču pasūtījumu un/vai pasūtījuma apmaksas procesu.

Pasūtījumu sagatavošana tā saņemšanai preču izsniegšanas vietā; preču piegāde klientam uz tā norādīto maksātāja un/vai piegādes adresi; rēķinu un pavadzīmju izrakstīšana.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus no darījuma izpildes dienas.

Datus izmanto Sabiedrības uzņemto līgumsaistību ar klientu izpildei.

Informācijas par produktiem un pakalpojumiem sūtīšana klientam  (uz klienta norādīto e-pastu, uz sociālo tīklu platformu kontiem; sūtot sms vai zvanot uz tālruņa numuru; sūtot informāciju pa pastu).

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta piekrišanas saņemšanas dienas vai līdz šīs piekrišanas atsaukšanai.

Datus izmanto, lai informētu klientu par Sabiedrības pakalpojumiem un uzlabotu Sabiedrības pakalpojumu kvalitāti. Informācija tiek sniegta klientam tikai ar tā piekrišanu.

Saziņa ar klientu par veiktā pasūtījuma izpildes gaitu un/vai pakalpojumu kvalitātes novērtējumu.


Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc komunikācijas ar klientu pēdējās dienas.

Datus izmanto Sabiedrības uzņemto līgumsaistību ar klientu izpildei, kā arī ar mērķi uzlabot Sabiedrības pakalpojumu kvalitāti.

Dažādu akciju un konkursu organizācija

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus pēc attiecīgas akcijas vai konkursa beigām, bet balvu laimēšanas gadījumā – ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc balvas nodošanas klientam dienas.

Datus izmanto Sabiedrības uzņemto līgumsaistību ar klientu izpildei, kā arī piemērojamo tiesību aktu prasību izpildei (balvu laimēšanas gadījumā).

 

Klienta identifikācija, tam veicot pasūtījumu pa tālruni.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu pēc komunikācijas ar klientu pēdējās dienas.

Datus izmanto saziņai ar klientu par jautājumiem, kas saitīti ar preču pasūtījumu un/vai pasūtījuma apmaksas procesu.

Krāpniecības risku novēršana un konstatēšana.


Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus no darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Datus izmanto ar mērķi iespēju robežās novērst iespējamo krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, tādējādi aizsargājot Sabiedrības un klientu intereses.

 

2.2. Informācija par klienta interesēm, dzīvesvietu, dzimumu un dzimšanas datumu

Klienta vecuma precizēšana.

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Datus izmanto ar mērķi nodrošināt, ka Sabiedrības interneta vietnē pieejamos pakalpojumus izmanto tikai tādas personas, kas ir vecākas par 14 gadiem.
Klientu segmentēšana, personalizētu piedāvājumu sniegšana.


Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

Datus izmanto ar mērķi nodrošināt klientu interesēm pēc iespējas piemērotākos piedāvājumus. Klientiem ar viņu piekrišanu var tikt sūtīti speciāli pielāgoti tiešā mārketinga piedāvājumi. Klients  jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu 1.2. un 1.3.punktā noteiktajā kārtībā.

 

Klientu aptaujas, pakalpojumu kvalitātes novērtēšana.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta piekrišanas saņemšanas dienas vai tik ilgi, kamēr atsauksiet šo piekrišanu.

Datus izmanto ar mērķi veiktas aptaujas pakalpojumu kvalitātes novērtēšanai.

Klients jebkurā brīdi atsaukt savu piekrišanu dalībai šādā aptaujā 1.2.punktā noteiktajā kārtībā.

 

2.3. Klienta maksājuma informācija

Naudas pieņemšana un atmaksa.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 10 (desmit) gadiem no attiecīgās operācijas veikšana dienas.

Datus izmanto ar mērķi sekmīgi izpildīt Sabiedrības līgumsaistības pret klientiem.

Krāpniecības risku novēršana un konstatēšana.


Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai ne ilgāk kā 10 (desmit) gadus pēc darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Datus izmanto ar mērķi iespēju robežās novērst iespējamo krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, tādējādi aizsargājot Sabiedrības un klientu intereses.

 

2.4. Klienta komunikācijas ar Sabiedrību vēsture

(klienta nodotā informācija, piemēram, pa tālruni (telefonsarunas vai atstātās balss ziņas ieraksts, kad klients zvana uz Sabiedrības klientu apkalpošanas līniju vai kad klientam zvana Sabiedrības darbinieki) vai izmantojot e-pastu)

 

Pakalpojumu un palīdzības sniegšana ar mērķi nodrošināti pastāvīgi kvalitatīvu apkalpošanas servisu.  

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadu no komunikācijas beigām.

Datus izmanto ar mērķi nodrošināt, lai Sabiedrība varētu sekmīgi izpildīt savas līgumsaistības pret klientu; nodrošināt pierādījumus gadījumiem, ja rodas strīds par kalpojumu kvalitāti un/vai par klienta līgumsaistību izpildi.

 

2.5. Pirkuma un darbību vēsture

(klienta pirkumi, skatītās preces, grozā saglabātās preces un darbības, izmantojot e-pastu pastu, interneta vietni un lietojumprogrammas)

Preču pārdošana.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Informāciju par klienta skatītajām precēm tiek glabāta 30 dienas.

Datus izmanto ar mērķi nodrošināt, lai Sabiedrība varētu sekmīgi izpildīt savas līgumsaistības pret klientu (šim mērķim tiek izmantota tikai klienta pirkuma vēsture).

Pakalpojumu sniegšana, naudas atmaksa.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Datus izmanto ar mērķi nodrošināt, lai Sabiedrība varētu sekmīgi izpildīt savas līgumsaistības pret klientu (šim mērķim tiek izmantota tikai klienta pirkuma vēsture).

Atgādinājumu sūtīšana par pirkumu grozu.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas pēc klienta pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai līdz atteikšanās no šādiem e-pastiem brīdim.

Datus izmanto ar mērķi atgādināt klientam, par pirkuma grozā ir atstātajām precēm. Klients jebkurā brīdi var atsaukt savu piekrišanu dalībai šādā aptaujā Privātuma politikas 1.2. un 1.3.punktā noteiktajā kārtībā.

 

Personalizētu piedāvājumu sniegšana, aptauju veikšana.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta piekrišanas saņemšanas dienas vai līdz šīs piekrišanas atsaukšanai.

Datus izmanto ar mērķi uzlabot Sabiedrības klientu servisu. Klients jebkurā brīdi var atsaukt savu piekrišanu dalībai šādā aptaujā Privātuma politikas 1.2. un 1.3.punktā noteiktajā kārtībā.  

 

 

2.6. Informācija par klienta iekārtu

Informācija, kuru klients sniedz, veicot Sabiedrības interneta vietnes pārlūkošanu, izmantojot Sabiedrības lietojumprogrammu, tostarp arī interneta protokola (IP) adrese un iekārtas tips, ekrāna izšķirtspēja un (izvēloties informācijas koplietošanu ar mums) klienta atrašanās vietas dati, kā arī informācija par to, kā klients izmanto Sabiedrības interneta vietni un lietojumprogrammu.

 

Sabiedrības lietojumprogrammas un interneta vietnes pilnveide; noklusējumu opciju noteikšana.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Datus izmanto ar mērķi uzlabot Sabiedrības klientu servisu.

Sabiedrības interneta vietnes un lietojumprogrammas aizsardzība.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai ne ilgāk par 10 (desmit) gadiem no darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Datus izmanto ar mērķi iespēju robežās novērst iespējamo krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, tādējādi aizsargājot klientu intereses.

 

2.7. Informācija, kas tiek saņemta, pieslēdzoties ar “Google” un “Facebook”

Pieslēgšanās Sabiedrības interneta vietnei un lietojumprogrammām izmantojot “Google” un “Facebook” vietnes (no minēto pakalpojumu sniedzējiem Sabiedrība saņem nepieciešamos pieslēgšanās datus).

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Datus izmanto ar mērķi uzlabot Sabiedrības klientu servisu.

 

2.8. Informācija, kas tiek apstrādāta, klientam izmantojot Sabiedrības lietojumprogrammu

Sabiedrības interneta vietnes darbības uzlabošana.

 

Klienta dati šim mērķim tiek apstrādāti atbilstoši augstāk minētajiem datu apstrādes noteikumiem. Tiek apstrādāti klienta dati, kas saistīti ar lietojumprogrammu darbību, kā arī klienta atrašanās vietas dati, ja šādai personas datu apstrādei klients ir devis atļauju.

 

Dati šim mērķim tiek uzglabāti ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no klienta pēdējās pieslēgšanās savam kontam dienas vai no pēdējā darījuma veikšanas dienas (ņemot vērā to, kurš datums būs vēlāks).

Datus izmanto ar mērķi uzlabot Sabiedrības klientu servisu.

Klients jebkurā brīdi Privātuma politikas 1.2. un 1.3.punktā noteiktajā kārtībā var atsaukt lietojumprogrammai dotās atļaujas par klienta personas datu iegūšanu, izmantojot savas iekārtas programmu iestatījumus vai to dzēšot.

 

2.9. Lojalitātes karšu un lojalitātes programmu informācija

Dalība lojalitāšu programmās.

Lojalitātes karšu, lojalitātes programmu un citi dati šim mērķim nepieciešamie dati tiek uzglabāti konkrētās lojalitātes programmas noteikumos noteiktajos termiņos.

Datus izmanto ar mērķi uzlabot Sabiedrības klientu servisu.

 

Dalība lojalitātes programmās ļauj klientam iegādāties preces par izdevīgākām cenām, kā arī krāt lojalitātes punktus un vēlāk tos izmantot pirkumu veikšanai veikalā, un izmantot citus lojalitātes programmas sniegtos labumus.

Lojalitātes programmas administrēšanas un izpildes nolūkā personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz līguma noslēgšanu un izpildi ar programmas dalībnieku.

 

2.10. Klienta personas datu apstrāde sociālo tīklu kontos

Komunikācija ar klientu izmantojot Sabiedrības sociālo tīklu kontus.

 

Sabiedrības kontos tiek apstrādāta klienta sniegtos klienta sociālo tīklu kontu datus – konta vārdu, konta profila fotogrāfiju, klienta izteiktās reakcijas (“patīk”) publicētai informācijas, klienta atstātos komentārus, Sabiedrības kontā klienta publicēto saturu (piemēram, ja komentāros klients  dalās ar fotogrāfijām vai videoierakstiem).

 

Spēļu un konkursu organizēšanas nolūkā Sabiedrība apstrādā klienta personas datus tā atbilstoši šīs Privātuma politikas noteikumiem.

 

Personas dati, kurus klients sniedz, veicot noteiktas darbības sociālajos tīklos, tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar sociālo tīklu pārvaldītāju paredzēto kārtību un to paredzētajos termiņos, un mēs nekādi nevaram to ietekmēt. 

Datus izmanto ar mērķi uzlabot Sabiedrības klientu servisu, informācijas apmaiņu ar klientu, piemēram, informējot par Sabiedrības darbību, jaunumiem.

Klients jebkurā brīdi var nepiekrist minētajai personas datu apstrādei sociālajos tīklos sociālo tīklu pārvaldītāju paredzētajā kārtībā.

 

3.         Sabiedrības klientu personas datu nodošana trešajām personām

3.1.   Klienta dati tiek atklāti trešajām personām tikai būtiskos gadījumos, kā izskaidrots turpmāk.

 

3.2.   Klienta personas dati var tikt nodoti sekojošo kategoriju datu saņēmējiem:

3.2.1.   Jebkurai Sabiedrības grupas sabiedrībai;

3.2.2.   Sabiedrības apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem saistībā ar riska vadību, profesionālām konsultācijām vai ar mērķi uzlabot un nodrošināt savas un klientu tiesiskās intereses;

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus
Mēs izmantojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas, nodrošinātu sociālo saziņas līdzekļu funkcijas un analizētu mūsu datplūsmu. Turpinot lietot mūsu tīmekļa vietni, jūs apstiprināt mūsu sīkdatnes.